Všeobecné

Témy
Rok
 

Podpora na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021

Výzva k dotáciám na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Výzva na registráciu k dotáciám na platby poistného

Upozornenie na blížiaci sa termín úhrady poistného

Celoslovenské dni poľa 2019

Press kit

Press-Kit