MÁTE OTÁZKY?

SME TU PRE VÁS

Máte otázky ohľadne poistenia? Tu nájdete odpovede k témam: portál, poistná zmluva a poistná udalosť.

FAQ TÉMATICKÉ OKRUHY

POISTNÁ ZMLUVA

Informácie o uzavretí poistenia, lehotách a platbe poistného

POISTNÁ UDALOSŤ

Informácie o poistnej udalosti – od oznámenia po vyúčtovanie

PORTÁL

Informácie o prístupe do portálu a sprístupnení dokumentov