POISŤUJEME TO, ČO VÁS ŽIVÍ

Poistenie zvierat

Poistenie zvierat umožňuje chovateľom vybrať si optimálny variant poistenia. Poľnohospodári si môžu poistiť  aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám, ktoré vedú k ich uhynutiu, nariadenému utrateniu alebo porážke. Tieto udalosti už nie sú pre majiteľa ekonomickou tragédiou, ale poistnou udalosťou.

Produkty pre poistenie zvierat

Variant 1

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 2

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 3

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 4

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie