Meteoservis

Ako klient Agra poisťovne máte k dispozícii bezplatný agrometeorologický servis, ktorý sa na Slovensku radí k najlepším svojho druhu. Najprv sa prosím prihláste, aby ste získali najaktuálnejšie hodnoty. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, radi Vám poradíme na telefónnom čísle 02 55 64 34 50.

Najmodernejší agrometeorologický servis v Európe

  • exkluzívna služba pre klientov
  • poskytuje Vám najaktuálnejšie meteorologické hodnoty
  • uľahčuje Vaše každodenné rozhodovanie a plánovanie
  • ponúka Vám detailnú predpoveď počasia
  • je k dispozícii v rozlíšení 1×1 km
Predpoveď a história
Po zvolení položky „Predpoveď“ sa znázorní predpoveď počasia na ďalších 48 hodín s týmito informáciami:
• teplota
• rýchlosť vetra
• zrážky a pravdepodobnosť zrážok
Aktuálne údaje o počasí
Aktuálny výskyt búrok a ľadovca
Žlté blesky predstavujú búrku, červené blesky označujú búrku s možným výskytom ľadovca.
Ako môžem zvoliť požadovanú obec?
Aké údaje o počasí sa zobrazia v prehľade?
Aký význam majú tieto symboly?
Ktoré dáta sú uvedené v histórii?
Odkiaľ pochádzajú údaje o počasí?
Odkiaľ pochádzajú satelitné snímky a čo je na nich možné vidieť?
Ako môžem zvoliť požadovanú obec?
Mapou je možné pohybovať tak, že stlačíte ľavé tlačidlo myši a za stáleho držania presúvate kurzor na Vami požadované miesto. Ďalšou možnosťou je hľadanie obce priamo v ponuke v pravom paneli. Pokiaľ sa zobrazí viacero obcí s podobným názvom, kliknite na Vami požadované meno obce. Dáta o počasí budú zobrazené uprostred mapy tam, kde sa nachádza terčík. Máte možnosť využiť približovanie a odďaľovanie pomocou funkcie „+“ a „-„.
Aké údaje o počasí sa zobrazia v prehľade?
Predpoveď počasia sa zobrazuje v 3-hodinovom intervale a trikrát denne sa aktualizuje (o 6:00, 12:00 a 18:00 hodine). Časový interval predpovede zahŕňa 48 hodín. K obci, ktorú ste zadali, sa zobrazia nasledujúce údaje:
• teplota,
• úhrn zrážok a pravdepodobnosť ich výskytu,
• rýchlosť a smer vetra
Ktoré dáta sú uvedené v histórii?
V kapitole História sú uvedené dáta o počasí z minulosti. Vyberte si, prosím, s pomocou kalendára časový interval, ktorý si prajete zobraziť, maximum však zahŕňa 31 dní. Vybrať je možné teplotu, denné zrážky, vlhkosť vzduchu, teplotu pôdy či rýchlosť vetra. Ďalej kliknite na ponuku „zobraziť“. Tieto údaje o počasí sa zobrazia pre Vami zadanú obec.
Teplota: teplotný priemer zo 7., 14. a 19. hodiny
Teplotné minimum: najnižšie hodnoty medzi 19. a 7. hodinou v zimnom čase, prípadne medzi 20. a 8. hodinou v letnom čase.
Teplotné maximum: maximálna hodnota medzi 7. a 19. hodinou v zimnom čase, prípadne medzi 8. a 20. hodinou v letnom čase.
Denné zrážky: úhrn zrážok od 7. do 7. hodiny v zime a od 8. do 8. hodiny v lete (= medzinárodné štandardné meranie zrážok)
Vlhkosť vzduchu: priemer vlhkosti vzduchu zo 7., 14. a 19. hodiny
Teplota pôdy: Priemerná teplota pôdy v hĺbke 10 cm, počítaná z priemerných denných teplôt vzduchu. Pozor: V prípade snehovej pokrývky nie je údaj reprezentatívny.
Rýchlosť vetra: priemer rýchlosti vetra zo 7., 14. a 19. hodiny
Nárazy vetra: maximálna rýchlosť vetra počas 24 hodín, medzi 7. a 7. hodinou v zimnom čase, prípadne medzi 8. a 8. hodinou v letnom čase
Dáta z predchádzajúceho dňa môžete sledovať denne, v lete od 9:15 hodín stredoeurópskeho letného času a v zime od 8:15 stredoeurópskeho času.
Odkiaľ pochádzajú údaje o počasí?
Dáta o počasí vyhodnocuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v 120 staniciach. Pri meraní zrážok sa pripoja k údajom aj informácie z radarov ďalších hydrografických staníc. Napojenie hydrografických dát nasleduje dodatočne, približne s mesačným omeškaním.