POISŤUJEME TO, ČO VÁS ŽIVÍ

Vinič

Špeciálne poistné produkty ponúkajú poistné riešenia pre vinohradníkov a vinárov, ktorí sa zameriavajú predovšetkým na kvalitu svojho vína.

Produkty pre poistenie viniča

Vinič Basis

ponúka vinohradníkom poistenie viniča proti ľadovcu. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality.

Vinič Univerzál

ponúka vinohradníkom poistenie viniča proti ľadovcu a proti mrazu. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality.

Informačný materiál

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sťahovanie