Správy

Aktuálne tlačové správy

Upozornenie na blížiaci sa termín úhrady poistného

Výzva k dotáciám na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zmeny v poistných podmienkach

Podpora na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021

Press kit

Press-Kit