Výzva k dotáciám na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 2024

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

informujeme Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu pre oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2024 na opatrenie:

Dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Žiadosti je možné predkladať od 03. apríla 2024 do 03. júna 2024

Žiadosť je možné podať aj bez potvrdenia od poisťovne, ak ním žiadateľ v danom čase nedisponuje.  Následne po obdržaní potvrdenia je žiadateľ povinný tento doklad nahrať do systému ITMS2014+.

Kompletné informácie nájdete tu: https://www.apa.sk/platby-na-poistne