POISŤUJEME TO, ČO VÁS ŽIVÍ

Ovocie

Produkt Ovocie ponúka ovocinárom poistenie bežných druhov ovocia proti ľadovcu. Vybrané druhy ovocia môžu byť poistené aj proti mrazu. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality. Produkt Ovocie pod sieťou PLUS sa okrem plodov vzťahuje aj na siete, ich konštrukcie a stromy.

Produkty pre poistenie ovocia

Ovocie

V produkte Ovocie môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu môžu byť poistené jablká, hrušky a jahody. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality.

Ovocie pod sieťou Plus

V produkte Ovocie pod sieťou Plus môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu jablká, hrušky a jahody. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality.

Informačný materiál

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sťahovanie