Návrhy

  • Návrh Agrar Basis
  • Návrh Agrar Univerzál – Paušál
  • Návrh Indexové poistenie sucha
  • Návrh Cukrová repa Univerzál
  • Návrh Zvieratá
  • Návrh Ovocie
  • Návrh Vinič
  • Návrh Škôlky