Poistenie zvierat

Variant 3

Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Prehľad

  • Poistiť je možné úhyn, nariadené utratenie alebo nutnú porážku pre rôzne kategórie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.
  • Pre každú kategóriu zvierat si poistník zvolí poistnú čiastku.
  • Vo variante 3 sú poistené riziká: nákazy, akútna otrava, zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom, živelné riziká* a iné hromadné ochorenia.
  • Zvolený variant platí pre všetky poisťované zvieratá.

Živelné riziká: požiar, explózia, zásah bleskom, pád lietadla, víchrica, ľadovec/krupobitie, zaplavenie, zosuv pôdy, pád skál alebo pôdnej masy, pád lavín, pád stožiarov a iných predmetov

  • Poistenie ponúka ochranu pri mimoriadnych prípadoch škôd.
  • Straty v chovoch v dôsledku úhynu, nariadeného utratenia alebo nutnej porážky už poistených chovateľov ekonomicky neohrozia.

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie

Ďalšie varianty pre poistenie zvierat

Variant 1

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 2

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 4

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.