Oznámenie škody

Oznámenie škody online

Chcete nahlásiť škodu? Ide to veľmi jednoducho, buď po prihlásení do klientského portálu alebo bez prihlásenia s Vaším číslom poistky.

Nižšie nájdete štyri najdôležitejšie kroky, ktoré vedú k vyúčtovaniu Vašej poistnej udalosti. Konkrétny, aktuálny denný status spracovania Vašej škody ku každému oznámeniu nájdete na portáli po prihlásení cez Login . Máte otázky? Kontaktujte nás na tel. č. +421 2 55 64 34-50

1
Oznámenie škody

Dôležité je, aby ste nám vzniknutú škodu pomocou Online-formulára nahlásili čo najskôr. Ak máte viacej poistných zmlúv, potom nahláste všetky dotknuté zmluvy. Po prihlásení na portáli cez Login nájdete prehľad všetkých Vašich poistných zmlúv.

Nižšie nájdete v závislosti od Vášho typu poistenia (Orná pôda, Poistenie zvierat, Ovocie, Vinič, … ) pri poistených rizikách základné informácie o likvidácii škôd.

2
Plán likvidácií škôd

Vaše oznámenie škody sa prenesie do elektronického systému plánovania likvidácií a následne je pridelené regionálnemu manažérovi a likvidátorovi podľa príslušnosti Vášho regiónu.

Oznámené škody k produktom, kde nie je potrebná fyzická likvidácia vzniknutej škody budú spracované po vyhodnotení potrebných údajov (napr. doklady k poisteným zvieratám alebo meteorologické údaje).

3
Likvidácia oznámenej škody

Škody na plodinách, ktoré sú už zbierané alebo krátko pred zberom, budú likvidované prednostne. Škody na plodinách, pri ktorých je skutočný rozsah škody možné zistiť až po určitom čase, lebo napr. odumierajú časti listov alebo sú rastliny zlomené, budú likvidované po niekoľkých týždňoch. Naši regionálni manažéri Vás budú včas pred likvidáciou kontaktovať.

4
Vyúčtovanie škody

Vyúčtovanie škody vznikne na základe protokolu o škode a aktuálnej poistnej zmluvy. Pri poistných produktoch, kde nie je potrebná fyzická likvidácia vzniknutej škody, je výška poistného plnenia vypočítaná na základe Vášho oznámenia škody, Vami poslaných dokladov k poisteným zvieratám alebo meteorologických údajov.

Vyúčtovanie škody s odškodňovanými položkami a výškou poistného plnenia nájdete na portáli po prihlásení cez Login. Poistné plnenie Vám vyplatíme po ukončení administratívneho spracovania na Váš bankový účet.

  Popis
ľadovec

Termín likvidácie škôd spôsobených ľadovcom závisí od vývojového štádia poškodenej plodiny. Pri škodách v období zberu prebehne likvidácia škody okamžite. ...

viac

Termín likvidácie škôd spôsobených ľadovcom závisí od vývojového štádia poškodenej plodiny. Pri škodách v období zberu prebehne likvidácia škody okamžite.

menej
požiar

Škody spôsobené požiarom sú obhliadnuté v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení.  Pre rýchle spracovanie je dôležité dodať potvrdenie od príslušného Hasičského a záchranného zboru. ...

viac

Škody spôsobené požiarom sú obhliadnuté v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení.  Pre rýchle spracovanie je dôležité dodať potvrdenie od príslušného Hasičského a záchranného zboru.

menej
sucho - index

Stanovenie výšky škody prebehne po uplynutí všetkých fáz sledovaných vegetačných období poškodenej plodiny keď sú k dispozícii overené meteorologické dáta. Pri tomto riziku nie je ...

viac

Stanovenie výšky škody prebehne po uplynutí všetkých fáz sledovaných vegetačných období poškodenej plodiny keď sú k dispozícii overené meteorologické dáta. Pri tomto riziku nie je vykonávaná fyzická likvidácia škody.

menej
sucho pri vzchádzaní

Škody spôsobené suchom pri vzchádzaní sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred ...

viac

Škody spôsobené suchom pri vzchádzaní sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného porastu. Vykonaný nový osev likvidátor zapíše do protokolu o škode, aby mohla byť správne určená výška poistného plnenia.

menej
mráz

Škody spôsobené mrazom na mladých rastlinách sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval ...

viac

Škody spôsobené mrazom na mladých rastlinách sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného porastu. Vykonaný nový osev likvidátor zapíše do protokolu o škode, aby mohla byť správne určená výška poistného plnenia.

menej
zaplavenie / naplavenie

Škody spôsobené zaplavením/naplavením sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného ...

viac

Škody spôsobené zaplavením/naplavením sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného porastu. Vykonaný nový osev likvidátor zapíše do protokolu o škode, aby mohla byť správne určená výška poistného plnenia.

menej
poškodenie vetrom

Škody spôsobené vetrom sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného ...

viac

Škody spôsobené vetrom sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného porastu. Vykonaný nový osev likvidátor zapíše do protokolu o škode, aby mohla byť správne určená výška poistného plnenia.

menej
poškodenie škodcami

Škody spôsobené škodcami sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného ...

viac

Škody spôsobené škodcami sa počas vegetačného obdobia likvidujú v priebehu niekoľkých dní po ich oznámení. Dôležité je, aby likvidátor vzniknutú škodu zdokumentoval pred zapracovaním poškodeného porastu. Vykonaný nový osev likvidátor zapíše do protokolu o škode, aby mohla byť správne určená výška poistného plnenia.

menej
víchrica - výnos

Škody spôsobené víchricou sú obhliadnuté krátko po oznámení škody, prípadne pred zberom poškodenej plodiny, v ojedinelých prípadoch podľa potreby aj po zbere. Kombinované škody spôsobené ...

viac

Škody spôsobené víchricou sú obhliadnuté krátko po oznámení škody, prípadne pred zberom poškodenej plodiny, v ojedinelých prípadoch podľa potreby aj po zbere. Kombinované škody spôsobené ľadovcom a víchricou sa likvidujú spoločne.

menej
zaplavenie - výnos

Škody spôsobené zaplavením sú obhliadnuté krátko po oznámení škody, prípadne pred zberom poškodenej plodiny, v ojedinelých prípadoch podľa potreby aj po zbere. ...

viac

Škody spôsobené zaplavením sú obhliadnuté krátko po oznámení škody, prípadne pred zberom poškodenej plodiny, v ojedinelých prípadoch podľa potreby aj po zbere.

menej
  Popis
nákazy

Poistné udalosti spôsobené nákazou musí poistník doložiť príslušným potvrdením orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj potvrdením od oprávneného zverolekára. Zároveň musí poistník predložiť ...

viac

Poistné udalosti spôsobené nákazou musí poistník doložiť príslušným potvrdením orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj potvrdením od oprávneného zverolekára. Zároveň musí poistník predložiť doklad o neškodnom odstránení tela zvieraťa.

menej
živelné škody

Pri poistných udalostiach spôsobených živelnými rizikami musí poistník poisťovateľovi predložiť potvrdenie od oprávneného zverolekára.  Pri poistných udalostiach, ktoré vzniknú  v súvislosti s požiarom je súčasťou ...

viac

Pri poistných udalostiach spôsobených živelnými rizikami musí poistník poisťovateľovi predložiť potvrdenie od oprávneného zverolekára.  Pri poistných udalostiach, ktoré vzniknú  v súvislosti s požiarom je súčasťou požadovaných dokladov správa od požiarnikov alebo polície o jeho vzniku a eliminácii. Zároveň musí poistník predložiť doklad o neškodnom odstránení tela zvieraťa alebo o jeho prijatí na porážku alebo jeho prípadnom speňažení.

menej
hromadné ochorenia

Pri poistných udalostiach spôsobených ostatnými hromadnými ochoreniami infekčného pôvodu alebo spôsobenými parazitom musí poistník poisťovateľovi predložiť potvrdenie od orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako ...

viac

Pri poistných udalostiach spôsobených ostatnými hromadnými ochoreniami infekčného pôvodu alebo spôsobenými parazitom musí poistník poisťovateľovi predložiť potvrdenie od orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj od oprávneného zverolekára. Zároveň musí poistník predložiť doklad o neškodnom odstránení tela zvieraťa alebo o jeho prijatí na porážku alebo jeho prípadnom speňažení.

menej
škody na plemenných zvieratách

Poistné udalosti spôsobené poistenými rizikami na plemenných zvieratách musí poistník doložiť príslušným potvrdením orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj od oprávneného zverolekára, prípadne ...

viac

Poistné udalosti spôsobené poistenými rizikami na plemenných zvieratách musí poistník doložiť príslušným potvrdením orgánu štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj od oprávneného zverolekára, prípadne od požiarnikov alebo polície. Zároveň musí poistník predložiť doklad o neškodnom odstránení tela zvieraťa alebo o jeho prijatí na porážku alebo jeho prípadnom speňažení.

menej
  Popis
ľadovec

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia ovocia. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná obhliadka ...

viac

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia ovocia. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná obhliadka krátko pred zberom plodov. Pri škodách v období zberu sa stanovuje výška škody počas finálnej obhliadky porastov.

menej
ľadovec na mladých výsadbách, poistenie dreva

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia ovocných porastov. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná ...

viac

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia ovocných porastov. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná obhliadka krátko pred zberom. Pri škodách v období zberu sa stanovuje výška škody počas finálnej obhliadky porastov.

menej
mráz

Škody spôsobené mrazom sú obhliadnuté po poškodení ovocných porastov. V rámci predbežnej obhliadky porastov je vyhodnotená sila kvitnutia, krátko pred zberom plodov je stanovená výška ...

viac

Škody spôsobené mrazom sú obhliadnuté po poškodení ovocných porastov. V rámci predbežnej obhliadky porastov je vyhodnotená sila kvitnutia, krátko pred zberom plodov je stanovená výška škody.

menej
víchrica na plodoch, sieti, konštrukcii a ovocných stromoch

Škody spôsobené víchricou sú obhliadnuté krátko po oznámení škody. Vo väčšine prípadov sa vykoná predbežná obhliadka porastov a počas následnej – finálnej obhliadky  sa stanoví ...

viac

Škody spôsobené víchricou sú obhliadnuté krátko po oznámení škody. Vo väčšine prípadov sa vykoná predbežná obhliadka porastov a počas následnej – finálnej obhliadky  sa stanoví celková výška škody.

menej
  Popis
ľadovec, zvýšené pracovné náklady

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia viniča. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná obhliadka ...

viac

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia viniča. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná obhliadka krátko pred zberom hrozna. Výška poistného plnenia za škody vzniknuté od štádia „mäknutia bobúľ“ sa navýši o 10%-né dodatočné poistné plnenie za zvýšené pracovné náklady súvisiace so zberom hrozna. Pri škodách v období zberu sa stanovuje výška škody počas finálnej obhliadky porastov.

menej
ľadovec na viničných škôlkach, poistenie dreva, podpníkov

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia porastov viniča. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná ...

viac

Škody spôsobené ľadovcom sú obhliadnuté v závislosti od vývojového štádia porastov viniča. Vo väčšine prípadov je potrebná predbežná obhliadka porastov po ich poškodení a následná obhliadka krátko pred zberom. Pri škodách v období zberu sa stanovuje výška škody počas finálnej obhliadky porastov.

menej
mráz

Škody spôsobené mrazom sú predbežne obhliadnuté krátko po ich oznámení.  Počas následnej obhliadky krátko pred zberom  sa stanovuje výška škody. ...

viac

Škody spôsobené mrazom sú predbežne obhliadnuté krátko po ich oznámení.  Počas následnej obhliadky krátko pred zberom  sa stanovuje výška škody.

menej
  Popis
ľadovec, víchrica, tiaž snehu, mráz, zaplavenie

Škody spôsobené poistenými rizikami sú obhliadnuté krátko po ich oznámení, aby mohla byť vykonaná oprava poškodených konštrukcií , krycieho materiálu, prípadne aj zariadení.  Následná – ...

viac

Škody spôsobené poistenými rizikami sú obhliadnuté krátko po ich oznámení, aby mohla byť vykonaná oprava poškodených konštrukcií , krycieho materiálu, prípadne aj zariadení.  Následná – finálna obhliadka za účelom stanovenia celkovej výšky škody na plodinách sa vykoná podľa potreby a v závislosti od druhu plodiny, ukončenia jej vegetácie  a charakteru zberu.

menej

PREHĽAD SPRACOVANIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

Ak ste prihlásený na portáli cez Login, máte prístup k aktuálnemu stavu spracovania Vami oznámenej škody (status). Stav spracovania Vašich škôd môže byť nasledovný:

  • Evidované oznámenie škody
  • Likvidácia škody v pláne likvidácií
  • Likvidácia škody bude vykonaná počas najbližších 14 dní
  • Likvidácia škody ukončená
  • Vyúčtovanie škody v spracovaní
  • Vyúčtovanie škody uzatvorené