Orná pôda

Agrar Univerzál

Produkt Agrar Univerzál ponúka poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu, požiaru a živelným rizikám spojeným s novým osevom.

Prehľad

  • Umožňuje poistiť všetky poľné plodiny uvedené v tabuľke hektárových výnosov.
  • Pri jednotlivých plodinách sa poisťuje vždy celá nimi osiata plocha.
  • Poistenie zahŕňa riziká ľadovec/krupobitie, požiar a živelné riziká spojené s novým osevom.
  • Pri vybraných plodinách: repka, slnečnica a kukurica je poistená strata na výnose spôsobená víchricou.

  • Premenlivé a nevyspytateľné počasie dokáže počas jedného dňa zničiť Vašu úrodu, a tým aj Váš príjem.
  • Poistením zmiernite dopad zmeny klímy a extrémnych výkyvov počasia na Vašu produkciu a podporíte Vaše ďalšie hospodárenie.
  • Okrem štandardnej 5% spoluúčasti pre riziká ľadovec/krupobitie a požiar si môžete zvoliť 0% spoluúčasť alebo pri poistení veľkých škôd 20% spoluúčasť.

Informačný materiál

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sťahovanie

Ďalšie produkty pre plodiny na ornej pôde

Agrar Basis

Ponúka základné poistenie (proti ľadovcu a požiaru) pre jednotlivé plodiny a rozšírené poistenie (proti živelným rizikám spojeným s novým osevom, víchrici a zaplaveniu) pre vybrané plodiny.

Agrar Paušál

Umožňuje poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu a požiaru.

Indexové poistenie sucha

Ponúka možnosť poistenia výnosov pri plodinách pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné, slnečnica, sója, kukurica na zrno a na siláž proti suchu.