Orná pôda

Cukrová repa Univerzál

Produkt Cukrová repa Univerzál ponúka pestovateľom cukrovej repy poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (mráz, sucho pri vzchádzaní, zaplavenie/naplavenie, poškodenie vetrom alebo škodcami).

Prehľad

  • Umožňuje poistiť cukrovú repu.
  • Pri cukrovej repe sa poisťuje vždy celá ňou osiata plocha.
  • Poistenie zahŕňa riziká ľadovec/krupobitie, požiar a živelné riziká spojené s novým osevom.
  • Štandardná spoluúčasť pre riziko ľadovec/krupobitie je 5% pri škodách presahujúcich 8% poistnej čiastky poškodeného pozemku alebo jeho časti.

  • Premenlivé a nevyspytateľné počasie dokáže počas jedného dňa zničiť Vašu úrodu, a tým aj Váš príjem.
  • Poistením zmiernite dopad zmeny klímy a extrémnych výkyvov počasia na Vašu produkciu a podporíte Vaše ďalšie hospodárenie.

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie