Poistenie zvierat

Variant 1

Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Prehľad

  • Poistiť je možné úhyn, nariadené utratenie alebo nutnú porážku pre rôzne kategórie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.
  • Pre každú kategóriu zvierat si poistník zvolí poistnú čiastku.
  • Vo variante 1 sú poistené riziká: nákazy.
  • Zvolený variant platí pre všetky poisťované zvieratá.

Nákazy

Poistiteľné sú nebezpečné nákazy v rozsahu vymedzenom v Zákone o veterinárnej starostlivosti a vymenované vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie hospodárskych zvierat (článok 13 odst. 1).

  • Poistenie ponúka ochranu pri mimoriadnych prípadoch škôd.
  • Straty v chovoch v dôsledku úhynu, nariadeného utratenia alebo nutnej porážky už poistených chovateľov ekonomicky neohrozia

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie

Ďalšie varianty pre poistenie zvierat

Variant 2

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 3

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 4

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.