POISŤUJEME TO, ČO VÁS ŽIVÍ

Orná pôda

Klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú extrémnymi výkyvmi počasia, nútia ekonomicky mysliacich poľnohospodárov hľadať spôsoby ochrany svojej produkcie. Poistenie je najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom, ako si zaistiť príjem z poľnohospodárskej činnosti. Z našej ponuky si môžete vybrať vhodný produkt pre ochranu svojej úrody.

Produkty pre plodiny na ornej pôde

Agrar Basis

Ponúka základné poistenie (proti ľadovcu a požiaru) pre jednotlivé plodiny a rozšírené poistenie (proti živelným rizikám spojeným s novým osevom, víchrici a zaplaveniu) pre vybrané plodiny.

Agrar Paušál

Umožňuje poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu a požiaru.

Agrar Univerzál

Ponúka poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu, požiaru a živelným rizikám spojeným s novým osevom.

Indexové poistenie sucha

Ponúka možnosť poistenia výnosov pri plodinách pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné, slnečnica, sója, kukurica na zrno a na siláž proti suchu.

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie