Ovocie

Ovocie pod sieťou Plus

V produkte Ovocie pod sieťou plus môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu môžu byť poistené jablká, hrušky a jahody. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality. Okrem plodov sa poistenie vzťahuje aj na siete, ich konštrukcie a stromy.

Prehľad

  • Plody rôznych druhov ovocia je možné poistiť proti ľadovcu/krupobitiu.
  • Siete proti ľadovcu/krupobitiu, ich konštrukcie sú poistené proti škodám spôsobeným ľadovcom/krupobitím a víchricou.
  • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na plodoch zrútením konštrukcie v dôsledku ľadovca/krupobitia alebo víchrice.
  • Proti škodám spôsobeným ľadovcom/krupobitím a víchricou sú poistené aj ovocné stromy.
  • Pri poistení jadrovín, kôstkovín a škrupinovín je možné zvoliť variant spoluúčasti.
  • V nadväznosti na poistenie proti ľadovcu/krupobitiu je možné pri jablkách, hruškách a jahodách pripoistiť riziko mráz.
  • Pre stolové jablká je možné dojednať vyššie poistné plnenie - poistenie 1. triedy.

  • Premenlivé a nevyspytateľné počasie dokáže počas jedného dňa zničiť Vašu úrodu, a tým aj Váš príjem.
  • Poistením zmiernite dopad zmeny klímy a extrémnych výkyvov počasia na Vašu produkciu a podporíte Vaše ďalšie hospodárenie.

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie

Ďalší produkt pre ovocie

Ovocie

V produkte Ovocie môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu môžu byť poistené jablká, hrušky a jahody. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality.