Orná pôda

Indexové poistenie sucha

Produkt Sucho – Index ponúka jedinečnú možnosť poistenia výnosov pri plodinách pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné, slnečnica, sója, kukurica na zrno a na siláž proti suchu. Poistné udalosti sa riešia bez fyzickej prítomnosti likvidátorov.

Prehľad

Deficit zrážok je stanovený na základe údajov o počasí z analytického modelu INCA ZAMG Viedeň v porovnaní s dlhoročným priemerom. Do modelu INCA ZAMG sú prevzaté údaje z meraní meteorologických staníc a zo zrážkových radarov od SHMÚ. To znamená, že na mieste sa nevykonáva žiadna fyzická obhliadka škôd. Namiesto toho sa v rámci každej katastrálnej obce používa vopred stanovený referenčný bod. Tento bod platí pre všetky parcely katastrál- nej obce.

Mapu s referenčnými bodmi, ako aj obdobiami použitými na určenie zrážkových deficitov nájdete na stránke:

www.agrapoistovna.sk/indexovepoisteniesucha.

Nájdete tam aj platné obdobia merania pre vašu zvolenú katastrálnu obec.

 

 

  • Umožňuje proti riziku sucho poistiť vybrané plodiny: ozimné obilniny okrem jačmeňa ozimného, kukuricu na zrno a na siláž, slnečnicu a sóju.
  • Toto poistenie možné dojednať v nadväznosti na poistenie danej plodiny proti riziku ľadovec/krupobitie.

  • Premenlivé a nevyspytateľné počasie dokáže počas jedného dňa zničiť Vašu úrodu, a tým aj Váš príjem.
  • Poistením zmiernite dopad zmeny klímy a extrémnych výkyvov počasia na Vašu produkciu a podporíte Vaše ďalšie hospodárenie.
  • Poistné udalosti sa riešia bez fyzickej prítomnosti likvidátorov.

Informačný materiál

Oops! We could not locate your form.

Sťahovanie