Agra poisťovňa

Tím

Vedenie pobočky

Office

Ing. Jana Kebrlová

Office manažérka

Ing. Lenka Petrášová

Účtovníctvo, mzdy a personalistika

Regionálni manažéri

Regionálny manažér

Ing. Igor Auxt

stredné Slovensko

Regionálny manažér

Ing. Jozef Dulovič

východné Slovensko

Regionálny manažér

Ing. Michal Nagy

južné Slovensko

Regionálny manažér

Ing. Dušan Živčák

západné Slovensko