Poistenie zvierat

Variant 4

Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Prehľad

 • Poistiť je možné úhyn, nariadené utratenie alebo nutnú porážku pre rôzne kategórie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.
 • Pre každú kategóriu zvierat si poistník zvolí poistnú čiastku.
 • Vo variante 4 sú poistené riziká: nákazy, akútna otrava, zasiahnutie zvieraťa elektrickým prúdom, živelné riziká* a iné hromadné ochorenia.
 • V tomto variante sú poistené jednotlivé škody na plemenných zvieratách.
 • Spoluúčasť 4 % sa uplatňuje iba pri škodách na plemenných zvieratách.
 • Zvolený variant platí pre všetky poisťované zvieratá.

Živelné riziká: požiar, explózia, zásah bleskom, pád lietadla, víchrica, ľadovec/krupobitie, zaplavenie, zosuv pôdy, pád skál alebo pôdnej masy, pád lavín, pád stožiarov a iných predmetov

 • Poistenie ponúka ochranu pri mimoriadnych prípadoch škôd.
 • Straty v chovoch v dôsledku úhynu, nariadeného utratenia alebo nutnej porážky už poistených chovateľov ekonomicky neohrozia.

Informačný materiál

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sťahovanie

Ďalšie varianty pre poistenie zvierat

Variant 1

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 2

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Variant 3

Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.