Pracovné stretnutie v ESA/ESRIN vo Frascati, Taliansko

Európska vesmírna agentúra ESA je ako náprotivok americkej federálnej agentúry NASA európskou bránou do vesmíru. Ciele projektov ESA a Európskeho inštitútu pre výskum vesmíru (ESRIN) siahajú od skúmania Zeme a jej bezprostredného okolia, slnečnej sústavy a vesmíru, cez podporu rôznych európskych odvetví špičkových technológií až po vývoj satelitných technológií a služieb.

Österreichische Hagelversicherung už viac ako päť rokov využíva služby ESA vo forme satelitných dát, napríklad na zisťovanie škôd po živelných pohromách, ako v prípade sucha.

„Ako špecializovaná poľnohospodárska poisťovňa ponúkame našim zákazníkom najkomplexnejšiu ponuku produktov a najmodernejšiu likvidáciu škôd v Európe. Veľmi úzko s ESA spolupracujeme a sme aj v pravidelnom kontakte s generálnym riaditeľom ESA Josefom Aschbacherom a s novou riaditeľkou ESA pre pozorovanie Zeme vo Frascati Simonettou Cheli. Údaje zo satelitov ESA ďalej spracovávame pre účely likvidácie škôd, ako aj pri vývoji nových produktov v poľnohospodárskom poistení. Okrem toho našim poisteným poľnohospodárom poskytujeme moderný a jedinečný, satelitom podporovaný monitorovací nástroj pre ich poľnohospodárske plochy v rámci bezplatnej služby AgraSat. Dôsledky klimatickej zmeny sú tak pre poistených poľnohospodárov kalkulovateľnejšie a dajú sa identifikovať v ranom štádiu,“ uvádza Ing. Dalibor Bán. „Toto sú výhody využívania vesmírnych dát, s ktorými je poisťovňa Österreichische Hagelversicherung  a jej päť pobočiek poskytujúcich svoje služby v ďalších európskych krajinách vrátane Slovenska, naďalej technologickým lídrom v Európe.

Dr. Weinberger – generálny riaditeľ Österreichische Hagelversicherung spolu s Ing. Daliborom Bánom – riaditeľom Agra poisťovne a Ing. Michalom Nagyom – zástupcom riaditeľa Agra poisťovne na pracovnom stretnutí so Simonettou Cheli – novou riaditeľkou ESA pre pozorovanie Zeme vo Frascati neďaleko Ríma.

AP/18.1.2023