Upozornenie na blížiaci sa termín úhrady poistného

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

pripomíname Vám, že ročné poistné, na ktoré je možné uplatniť si žiadosť o refundáciu oprávnených poistných nákladov, je potrebné uhradiť najneskôr do 30.9.2023. Žiadateľ je povinný doklad o úhrade predpísaného poistného doručiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre najneskôr do 06.10.2023.

Dokladom o úhrade môže byť:

  • oficiálny výpis z účtu (príp. elektronický výpis z účtu v PDF prijatý emailom)
  • potvrdenie z banky
  • vyúčtovanie poistnej udalosti so zápočtom neuhradeného poistného

Uvedené doklady je možné naskenovať, príp. stiahnuť z portálu/emailu a následne vložiť do systému ITMS2014+.

(výpis z internetbankingu ako doklad o úhrade nie je postačujúci, nakoľko má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)

Viac informácií nájdete tu: Výzva PPA_Dotácia na platby poistného_dokumenty

S priateľským pozdravom

Vaša Agra poisťovňa