AGRA POISŤOVŇA

Poisťujeme to, čo vás živí.

Nový portál

Prístupové údaje pre vstup do klientského portálu posielame klientom poštou. V prípade Vášho opätovného záujmu o zaslanie prístupových údajov nás kontaktujte.

Naše Produkty

Agra poisťovňa

Naše trhy

Sme na poľnohospodárstvo špecializovaný poisťovateľ s najrozsiahlejšou paletou produktov a najmodernejšou likvidáciou škôd v Európe.

Agra poisťovňa

Agra poisťovňa je poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – ponúka poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu.

Oznámenie škody

Chcete nahlásiť škodu? Ide to veľmi jednoducho, buď po prihlásení do klientského portálu alebo bez prihlásenia s Vaším číslom poistky.