AGRA POISŤOVŇA

Poisťujeme to, čo vás živí.

VIDEO Prečo sa poistiť?

Nový portál

Prístupové údaje pre vstup do klientského portálu posielame klientom poštou. V prípade Vášho opätovného záujmu o zaslanie prístupových údajov pošlite e-mail na adresu: [email protected]

Naše Produkty

Orná pôda

Klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú extrémnymi výkyvmi počasia, nútia ekonomicky mysliacich poľnohospodárov hľadať spôsoby ochrany svojej produkcie.

Viac

Poistenie zvierat

Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

Viac

Ovocie

Poistené proti riziku ľadovca môžu byť všetky bežné druhy ovocia.

Viac

Vinič

V rámci produktu Vinič si môžete poistiť svoje vinohrady – plody, drevo, škôlky a podpníky.

Viac

Záhradníctvo

V rámci produktu Záhradníctvo si môžete poistiť skleníky, fóliovníky, voľne pestované plodiny (zeleninu, okrasné rastliny) a škôlky.

Viac

Agra poisťovňa

Naše trhy

Sme na poľnohospodárstvo špecializovaný poisťovateľ s najrozsiahlejšou paletou produktov a najmodernejšou likvidáciou škôd v Európe.

Agra poisťovňa

Agra poisťovňa je poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – ponúka poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu.

Oznámenie škody

Chcete nahlásiť škodu? Ide to veľmi jednoducho, buď po prihlásení do klientského portálu alebo bez prihlásenia s Vaším číslom poistky.