Agra poisťovňa

Poisťujeme to,
čo vás živí

Covid-19 informácie

Radi by sme vás informovali, že aplikujeme všetky odporúčania našej vlády v súvislosti s koronavírusom. Sme Vám k dispozícii a Vaše návrhy, ďalšiu zmluvnú dokumentáciu, Vaše požiadavky, aj hlásenia škôd spracúvame prostredníctvom práce z domu.

Pri komunikácii dbajte prosíme na nasledovné:

  • Návrhy na poistenie nájdete tu: Návrhy
  • Poistné podmienky nájdete tu: Poistné podmienky
  • Najjednoduchší spôsob poslania nového návrhu na poistenie a ďalších zmluvných dokumentov je na e-mailovú adresu: [email protected]
  • Poistné udalosti vždy nahláste prostredníctvom oznámenie škody 
  • Likvidácia nahlásených škôd bude vykonaná v najbližších týždňoch s ohľadom na minimalizáciu osobných kontaktov.

Ďakujeme za pochopenie.
Vaša Agra poisťovňa

Nový portál

Prihlasovacie údaje pre prístup do nového portálu boli užívateľom poslané poštou. V prípade, ak ste ich neobdržali, kontaktujte nás.

Naše Produkty

Agra poisťovňa

Naše trhy

Sme na poľnohospodárstvo špecializovaný poisťovateľ s najrozsiahlejšou paletou produktov a najmodernejšou likvidáciou škôd v Európe.

Agra poisťovňa

Agra poisťovňa je poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – ponúka poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu.

Oznámenie škody

Chcete nahlásiť škodu? Ide to veľmi jednoducho, buď po prihlásení do klientského portálu alebo bez prihlásenia s Vaším číslom poistky.