Výzva k dotáciám na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 v termíne

od 05. februára 2020 do 04.marca 2020

na opatrenie: Dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovvýrobe.