Výzva k dotáciám na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Vážení obchodní partneri,

dovoľte nám informovať Vás, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci  v roku 2021, a to v termíne

od 25. marca 2021 do 25. mája 2021

na opatrenie: Dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe       

Kompletné informácie nájdete tu:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-dotcie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe-v-znen-dodatku–2/10608