Výzva na registráciu k dotáciám na platby poistného

Agra poisťovňa informuje, že Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu na registráciu v DataCentre pre podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.            

Výzva je otvorená od 03. 03. 2021 do 31.03.2021

Bez registrácie v systéme ITMS2014+ nie je umožnené predloženie samotnej žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Žiadosť o aktiváciu konta je nevyhnutné zaslať do DataCentra pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

UPOZORNENIE:

Podanie žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe! T. j. ak má žiadateľ záujem o čerpanie štátnej pomoci na podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, musí podať aj Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe výzvy zverejnenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou https://www.apa.sk/platby-na-poistne.

UŽ ZAREGISTROVANÉ SUBJEKTY v systéme ITMS2014+ (napríklad pred podaním žiadosti na tzv. ZELENÚ  NAFTU) sa nemusia opakovane registrovať, ale v prípade zmien je potrebné vykonať aktualizáciu údajov pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Kompletné informácie nájdete tu:

http://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-registrciu-v-datacentre-pre-podporn-opatrenie-na-platby-poistnho-v-ponohospodrskej-prvovrobe/10555