Výzva na predkladanie žiadosti o podporu na poistenie úrody pre rok 2020 – vinič

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o podporu na poistenie úrody VINOHRADOV pre rok 2020 v termíne

do 15.mája 2020.

Podrobné informácie nájdete tu: https://www.apa.sk/poistenie-urody