Upozornenie na blížiaci sa termín úhrady poistného

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vám pripomenúť, že ročné poistné, na ktoré je možné uplatniť žiadosť o refundáciu oprávnených poistných nákladov, je potrebné uhradiť najneskôr do 30.09.2020. Žiadateľ je povinný potvrdenie o úhrade predpísaného poistného, a to  výpis z účtu, resp. originál potvrdenie z banky alebo vyúčtovanie poistnej udalosti so zápočtom neuhradeného poistného doručiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 7 pracovných dní od úhrady, teda  najneskôr do 09.10.2020.

(výpis z internetbankingu ako doklad o úhrade nie je postačujúci, nakoľko má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účely)

 

S priateľským pozdravom

Vaša Agra poisťovňa