Medzinárodná konferencia OECD

V dňoch 17. a 18. októbra 2018 sa v Bratislave pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej konala medzinárodná konferencia OECD „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“ s viac ako 200 medzinárodnými účastníkmi. Medzi rečníkmi spolu s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Philom Hoganom a mnohými ministrami poľnohospodárstva, štátnymi tajomníkmi a odborníkmi z Európy a ďalších krajín bol aj Kurt Weinberger, generálny riaditeľ poisťovne Österreichische Hagelversicherung. Ťažiskom diskusie bolo hľadanie optimálnych riešení medzi politikmi, vedcami a podnikateľmi ako odpoveď na zmenu klímy. Riadenie rizík je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia celého agrárneho hodnotového reťazca. Nakoľko bude tiež jednou z kľúčových otázok budúcej SPP po roku 2020, aj výsledky konferencie budú súčasťou diskusie.

Pán Weinberger vo svojej prezentácii predstavil systém v Rakúsku. Poisťovňa Österreichische Hagelversicherung je lídrom medzi špecializovanými európskymi poisťovňami ako v tvorbe produktov, tak aj v spracovaní škodových udalostí (o. i.  aj využívania satelitných údajov). Rozsiahly systém súkromno-verejného partnerstva, ktorý zahŕňa poľnohospodárstvo, poisťovníctvo a verejný sektor, získal aj medzinárodné uznanie. Pán Weinberger pripomína: „Zmena klímy je skutočnosť, ktorá postihuje ako prvé a čo najviac práve poľnohospodárstvo, keďže má svoju dielňu pod holým nebom. Extrémne výkyvy počasia budú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Podpora poistenia je po skúsenostiach z krajín celého sveta existenčnou nutnosťou, ktorá nakoniec prinesie všetkým zúčastneným stranám iba výhody!“ Poľnohospodárstvo bolo, je a ostane najdôležitejším hospodárskym odvetvím, pretože zabezpečuje potravu pre obyvateľstvo.

Dr. Kurt Weinberger

Ing. Dalibor Bán