Poistenie zvierat

Poistenie ošípaných

Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si môžete poistiť aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám.

ČO JE POISTENÉ

Poistiť je možné
uhynutie, nariadené utratenie a porážku u:

 • ošípaných

Poistiteľné riziká

 • nákazy
 • nákazy, akútna otrava, zasiahnutie zvieraťa el. prúdom, živelné riziká
 • nákazy, akútna otrava, zasiahnutie zvieraťa el. prúdom, živelné riziká, iné hromadné ochorenia – tento variant je možné rozšíriť o jednotlivé škody na plemenných zvieratách

Prehľad Všetky produkty - Poistenie zvierat

Poistenie hovädzieho dobytka
Poistenie ošípaných
Poistenie oviec
Nákazy
included
included
included
Živelné škody
optional
optional
optional
Hromadné ochorenia
optional
optional
optional
Poistenie plemenných zvierat
optional
optional
optional

Ďalšie produkty

 • Poistenie hovädzieho dobytka

  Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej...
  Viac
 • Poistenie oviec

  Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej...
  Viac

Vyplniteľný návrh na poistenie

Stiahnuť teraz
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe. Agra poisťovňa