Orná pôda

Indexové poistenie sucha

Produkt Sucho – Index ponúka jedinečnú možnosť poistenia výnosov pri plodinách pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné, slnečnica, sója, kukurica na zrno a na siláž proti suchu. Poistné udalosti sa riešia bez fyzickej prítomnosti likvidátorov.

Poistenie je založené výlučne na meteorologických meraniach a porovnávaní s dlhodobými priemermi definovaných parametrov.

ČO JE POISTENÉ

Poistiť je možné tieto plodiny:

 • pšenica ozimná (mäkká/tvrdá)
 • raž ozimná
 • ovos ozimný
 • triticale ozimné
 • kukurica (na zrno a na siláž)
 • slnečnica
 • sója

Prehľad Všetky produkty - Orná pôda

Agrar Basis
Agrar Paušál
Agrar Univerzál
Indexové poistenie sucha
Mak Univerzál
Cukrová repa Univerzál

Ďalšie produkty

 • Agrar Basis

  Produkt Agrar Basis ponúka základné poistenie (proti ľadovcu a požiaru) pre jednotlivé plodiny a rozšírené – voliteľné poistenie (proti živelným rizikám spojeným s novým osevom, víchrici a zaplaveniu) pre vybrané plodiny.

  Viac
 • Agrar Paušál

  Produkt Agrar Paušál umožňuje poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu a požiaru. Tým minimalizujete dopad škôd spôsobených týmito rizikami na Vaše hospodárenie.

  Viac
 • Agrar Univerzál

  Produkt Agrar Univerzál poskytuje celoročnú ochranu pestovaných plodín – od ich zasiatia až po zber. Plodiny je možné poistiť proti ľadovcu, požiaru a živelným rizikám spojených s novým osevom.

  Viac
 • Mak Univerzál

  Produkt Mak Univerzál ponúka pestovateľom maku poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie, poškodenie vetrom alebo škodcami).

  Viac
 • Cukrová repa Univerzál

  Produkt Cukrová repa Univerzál ponúka pestovateľom cukrovej repy poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (mráz, sucho pri vzchádzaní, zaplavenie/naplavenie, poškodenie vetrom alebo škodcami).

  Viac

Vyplniteľný návrh na poistenie

Stiahnuť teraz
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe. Agra poisťovňa