Orná pôda

Agrar Univerzál

Produkt Agrar Univerzál poskytuje celoročnú ochranu pestovaných plodín – od ich zasiatia až po zber. Plodiny je možné poistiť proti ľadovcu, požiaru a živelným rizikám spojených s novým osevom.

Pre vybrané plodiny ponúka poistenie výnosových strát spôsobených víchricou. Okrem štandardnej 5% spoluúčasti pre riziká ľadovec a požiar si môžete zvoliť 0% spoluúčasť alebo pri poistení veľkých škôd 20% spoluúčasť.

ČO JE POISTENÉ

 • Straty na výnose spôsobené ľadovcom
 • Sucho pri vzchádzaní
 • Požerky zvieracími škodcami
 • Mráz
 • Zaplavenie/naplavenie pôdy
 • Poškodenie vetrom
 • Víchrica – výnosová strata: repka, slnečnica, kukurica

Prehľad Všetky produkty - Orná pôda

Agrar Basis
Agrar Paušál
Agrar Univerzál
Indexové poistenie sucha
Mak Univerzál
Cukrová repa Univerzál
Ľadovec
included
included
included
included
included
Ľadovec pri krmovinách pestovaných na ornej pôde
included
included
included
Požiar
included
included
included
Sucho - index
included
Sucho pri vzchádzaní
optional
included
included
included
Víchrica - výnos
optional
included
Mráz
optional
included
included
included
Zaplavenie / naplavenie
optional
included
included
included
Poškodenie vetrom
optional
included
included
included
Poškodenie škodcami
optional
included
included
included
Zaplavenie - výnos
optional

Ďalšie produkty

 • Agrar Basis

  Produkt Agrar Basis ponúka základné poistenie (proti ľadovcu a požiaru) pre jednotlivé plodiny a rozšírené – voliteľné poistenie (proti živelným...
  Viac
 • Agrar Paušál

  Produkt Agrar Paušál umožňuje poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu a požiaru. Tým minimalizujete dopad škôd spôsobených týmito rizikami...
  Viac
 • Indexové poistenie sucha

  Produkt Sucho – Index ponúka jedinečnú možnosť poistenia výnosov pri plodinách pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné,...
  Viac
 • Mak Univerzál

  Produkt Mak Univerzál ponúka pestovateľom maku poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (sucho pri vzchádzaní, mráz,...
  Viac
 • Cukrová repa Univerzál

  Produkt Cukrová repa Univerzál ponúka pestovateľom cukrovej repy poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (mráz, sucho...
  Viac

Vyplniteľný návrh na poistenie

Stiahnuť teraz
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe. Agra poisťovňa