Orná pôda

Agrar Basis

Produkt Agrar Basis ponúka základné poistenie (proti ľadovcu a požiaru) pre jednotlivé plodiny a rozšírené – voliteľné poistenie (proti živelným rizikám spojeným s novým osevom, víchrici a zaplaveniu) pre vybrané plodiny.

Okrem štandardnej 8% spoluúčasti pre riziká ľadovec a požiar si môžete zvoliť 0% spoluúčasť alebo pri poistení veľkých škôd 20% spoluúčasť.

ČO JE POISTENÉ

Základné poistenie

 • ľadovec/krupobitie
 • požiar

Rozšírené poistenie

 • riziká spojené s novým osevom
 • víchrica
 • zaplavenie

 

Prehľad Všetky produkty - Orná pôda

Agrar Basis
Agrar Paušál
Agrar Univerzál
Indexové poistenie sucha
Mak Univerzál
Cukrová repa Univerzál
Ľadovec
included
included
included
included
included
Ľadovec pri krmovinách pestovaných na ornej pôde
included
included
included
Požiar
included
included
included
Sucho - index
included
Sucho pri vzchádzaní
optional
included
included
included
Víchrica - výnos
optional
included
Mráz
optional
included
included
included
Zaplavenie / naplavenie
optional
included
included
included
Poškodenie vetrom
optional
included
included
included
Poškodenie škodcami
optional
included
included
included
Zaplavenie - výnos
optional

Ďalšie produkty

 • Agrar Paušál

  Produkt Agrar Paušál umožňuje poistenie celých plôch pestovaných plodín proti ľadovcu a požiaru. Tým minimalizujete dopad škôd spôsobených týmito rizikami na Vaše hospodárenie.

  Viac
 • Agrar Univerzál

  Produkt Agrar Univerzál poskytuje celoročnú ochranu pestovaných plodín – od ich zasiatia až po zber. Plodiny je možné poistiť proti ľadovcu, požiaru a živelným rizikám spojených s novým osevom.

  Viac
 • Indexové poistenie sucha

  Produkt Sucho – Index ponúka jedinečnú možnosť poistenia výnosov pri plodinách pšenica ozimná (mäkká/tvrdá), raž ozimná, ovos ozimný, triticale ozimné, slnečnica, sója, kukurica na zrno a na siláž proti suchu. Poistné udalosti sa riešia bez fyzickej prítomnosti likvidátorov.

  Viac
 • Mak Univerzál

  Produkt Mak Univerzál ponúka pestovateľom maku poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (sucho pri vzchádzaní, mráz, zaplavenie/naplavenie, poškodenie vetrom alebo škodcami).

  Viac
 • Cukrová repa Univerzál

  Produkt Cukrová repa Univerzál ponúka pestovateľom cukrovej repy poistenie proti ľadovcu a živelným rizikám spojeným s novým osevom (mráz, sucho pri vzchádzaní, zaplavenie/naplavenie, poškodenie vetrom alebo škodcami).

  Viac

Vyplniteľný návrh na poistenie

Stiahnuť teraz
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe. Agra poisťovňa