Naše Produkty

Klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú extrémnymi výkyvmi počasia, nútia ekonomicky mysliacich poľnohospodárov hľadať spôsoby ochrany svojej produkcie. Poistenie je najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom, ako si zaistiť príjem z poľnohospodárskej činnosti. Môžete si zvoliť vhodný produkt pre ochranu svojej úrody z našej ponuky.

Poisťujeme to, čo vás živí

Orná pôda

Poisťujeme to, čo vás živí

Poistenie zvierat

Poisťujeme to, čo vás živí

Ovocie

Poisťujeme to, čo vás živí

Vinič

Poisťujeme to, čo vás živí

Záhradníctvo