Poisťujeme to, čo vás živí

Poistenie zvierat

Poistenie zvierat umožňuje chovateľom vybrať si optimálny variant poistenia. Poľnohospodári si môžu poistiť  aj hovädzí dobytok, ošípané a ovce voči najdôležitejším rizikám, ktoré vedú k ich uhynutiu, nariadenému utrateniu alebo porážke. Tieto udalosti už nie sú pre majiteľa ekonomickou tragédiou, ale poistnou udalosťou.

Pri poistnom plnení za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nákaz, akútnej otravy, zasiahnutia zvieraťa elektrickým prúdom, živelných rizík a iných hromadných ochorení sa neodpočítava spoluúčasť.

Chovateľ si môže vybrať z troch variant poistenia podľa rizík:

 • nákazy
 • nákazy, akútna otrava, zasiahnutie zvieraťa el. prúdom, živelné riziká
 • nákazy, akútna otrava, zasiahnutie zvieraťa el. prúdom, živelné riziká, iné hromadné ochorenia – tento variant je možné rozšíriť o jednotlivé škody na plemenných zvieratách

Prehľad Všetky produkty - Poistenie zvierat

Poistenie hovädzieho dobytka
Poistenie ošípaných
Poistenie oviec
Nákazy
included
included
included
Živelné škody
optional
optional
optional
Hromadné ochorenia
optional
optional
optional
Poistenie plemenných zvierat
optional
optional
optional

Ďalšie produkty

 • Poistenie hovädzieho dobytka

  Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si ...
  Viac
 • Poistenie ošípaných

  Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si ...
  Viac
 • Poistenie oviec

  Agra poisťovňa má pre Vás pre prípad straty v oblasti chovu hospodárskych zvierat optimálne poistné varianty. Spolu s poistením rastlinnej produkcie si ...
  Viac
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe. Agra poisťovňa