Poisťujeme to, čo vás živí

Ovocie

Produkt Ovocie ponúka ovocinárom poistenie bežných druhov ovocia proti ľadovcu. Vybrané druhy ovocia môžu byť poistené aj proti mrazu. Poistená je strata na množstve, ako aj zníženie kvality.

Poistiť je možné

• plody jadrovín, kôstkovín a škrupinovín
• plody bobuľovín
• mladé výsadby
• stromy a kríky

Produkty Ovocie pod sieťou a Ovocie pod sieťou PLUS sa okrem plodov vzťahuje aj na siete, ich konštrukcie a stromy.

Poistiť je možné
• všetky druhy ovocia
• siete proti ľadovcu
• konštrukcie sietí
• ovocné stromy

Prehľad Všetky produkty - Ovocie

Ovocie
Ovocie pod sieťou
Ovocie pod sieťou PLUS
Ľadovec
included
included
included
Ľadovec na mladých výsadbách
included
Poistenie dreva
included
Vichrica na plodoch
included
Víchrica na sieti
included
included
Víchrica na konštrukcii
included
included
Víchrica na ovocných stromoch
included
included
Tiaž snehu na sieti
included
Tiaž snehu na konštrukcii
included

Ďalšie produkty

 • Ovocie

  V produkte Ovocie môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu môžu byť poistené jablká, hrušky a jahody. Poistená je ...
  Viac
 • Ovocie pod sieťou

  V produkte Ovocie pod sieťou môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu môžu byť poistené jablká, hrušky a jahody. ...
  Viac
 • Ovocie pod sieťou PLUS

  V produkte Ovocie pod sieťou plus môžu byť poistené proti ľadovcu všetky bežné druhy ovocia, proti mrazu môžu byť poistené jablká, hrušky ...
  Viac
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe. Agra poisťovňa